2017 De Vishal Haarlem en de Grote Bavokerk

In augustus 2017 komt er een tentoonstelling van De Vishal in samenwerking met De Grote Bavo onder de voorlopige werktitel ‘Ge-Troost’ onder mijn curatorschap.  Een expositie met bekende schrijvers/dichters en hedendaagse beeldhouwers.